เมนูอาหารและเครื่องดื่ม

เมนูร้อน

Halabala Original Espresso
เมนูที่เป็นซิกเนอเจอร์ของฮาลาบาลา คาเฟ่ อยากแนะนำให้ลองชิม

Esprosso

Amaricano

Capushino

Mocca

Late