สมาชิกลำดับ 151-200

สมาชิกลำดับ 151-200

ยินดีต้อนรับสมาชิก Halabala 
ท่านสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์แก่พนักงานบริการเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ
(สมาชิกใหม่ส่วนลด 10% เครื่องดื่มและอาหาร)

ลำดับชื่อและเบอร์โทรศัพท์หมายเหตุ
151Athithan 09051983xx
152Chutima 08108092xx
153Peeriya 08918565xx
154ศุภางค์ 09819844xx
155ชุลีภรณ์ 08630168xx
156สีวลี 09103427xx
157ชลดา 08878377xx
158แวนัสรี 09845032xx
159ณสิตา 09676910xx 
160สุอัยดา 08674041xx 
161อโณทัย 08747884xx 
162จุฑามาศ 09409744xx 
163สิตานันท์ 06498222xx 
164ดาริน 08985057xx 
165สักการียา 09728739xx 
166กัษมา 08763337xx 
167ดวงพร 08136852xx 
168พรทิพย์ 09104636xx 
169มินทร์รตา 08987058xx 
170ปนัดดา 08318455xx 
171ณิณารินทร์ 09104610xx 
172ธิดารัตน์ 08878215xx 
173Susana 09371732xx 
174อันวา 08226084xx 
175อาบีดิน 08987065xx 
176เขมจิรา 09801623xx 
177อิสกานดา 08704781xx 
178อมีน 08669275xx 
179ณัฐชนน 092 51459xx 
180HATHAICHANOK 091-04663xx 
181ซูรีตา 08003800xx 
182กิ่งแก้ว 08138801xx 
183ยุทธนันต์ 08565429xx 
184อนุชิต 08313991xx 
185ซอฟียะห์ 08147969xx 
186อิลฟาน 08006663xx 
187ชนัดดา 08166877xx 
188ชนะพล 08307828xx 
189ชาคริต 081609505xx 
190เจนติรา 082-4372226 
191กามีละห์ 087-89904xx 
192 มารีนี 098-69029xx 
193เจ๊ะมูหามัดสัน 09096584xx 
194รูสลาม 086 28812xx 
195สุไรยา 08968089xx 
196ลาตีฝ๊ะ 088-76554xx 
197ฆูซัยมะห์ 08823989xx 
198เดชา 08413811xx 
199ฮาแว 09365922xx 
200นริสา 08452764xx