สมาชิกลำดับ 101-150

สมาชิกลำดับ 101-150

ยินดีต้อนรับสมาชิก Halabala 
ท่านสามารถแจ้งหมายเลขโทรศัพท์แก่พนักงานบริการเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ
(สมาชิกใหม่ส่วนลด 10% เครื่องดื่มและอาหาร)

ลำดับชื่อและเบอร์โทรศัพท์หมายเหตุ
101นูรอนา 09362941xx
102มาเรียม 08109316xx
103อีซา 08109316xx
104ศุภชัย​ 090480602xx
105นูรียา08946358xx
106ธัญชนก 08946358xx
107นาเดีย 08439681xx
108เกาซัร 08439681xx
109ยะห์ยา 06238769xx 
110ปารวี 08154351xx 
111อัสม๊ะ 09130951xx 
112ต่วนสมาภรณ์ 08987748xx 
113สาวิตรี 08973339xx 
114พาตีเมาะ 08174896xx 
115ฮาซัน 08878188xx 
116อะหมัด​ 08929579xx 
117ฮามียะห์ 09871683xx 
118อรินทร์ศักดิ์ 08739395xx 
119ธิดา 08025733xx 
120อาลียา 08589641xx 
121อิบรอเฮม 09103165xx 
122หะสัน 08465964xx 
123อิมรอน 095-52019xx 
124นูรไอนี 08196326xx 
125ฮัมบัล 09225314xx 
126สาธิต 09372633xx 
127อาซูดิน 08339794xx 
128นูรฮูดา 095000xx 
129สู้ดี 08789981xx 
130มูฮำหมัดฟาริ 08669224xx 
131ทัศนียา 08418354xx 
132นูรีฮัน 08645742xx 
133Ailiyasa 08109859xx 
134เกตุวรา 08965615xx 
135ศิดดิก 08729015xx 
136กัลซูมา 08147974xx 
137อาว์มาลลี 088465217xx 
138อิมรอม 08318313xx 
139อาอีชะฮ​์​ 06505291xx 
140มูฮัมหมัดกูดีน 09358499xx 
141โรสินา 09362482xx 
142ปาริชาติ 08982141xx 
143กฤษณพร 08781988xx 
144ลุตฟี 08195693xx 
145บุญนำ 08195693xx 
146สารีนา 08226931xx 
147อานีซะ 08486074xx 
148รุสนานีย์ 08729828xx 
149กฤตพล 0544050xx 
150สถาพร 08463248xx