ฮาลาบาลา คาเฟ่ เปิดสาขาใหม่!!

ฮาลาบาลา คาเฟ่ เปิดสาขาใหม่!!

ฮาลาบาลา คาเฟ่ สาขา ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ได้เป็นบริการกาแฟ เครื่องดื่มและอาหาร เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านนมา นับว่าเป็นร้านกาแฟและอาหารฮาลาลแห่งแรกที่เปิดบริการภายในอาคารผู้โดยสาร ซึ่งที่ผ่านมามีชาวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศเรียกร้องกันมานานมาก 

ทางร้านฯ ได้เริ่มทดลองจำหน่ายโดยได้รับการตอบที่ดีมาก ทั้งนี้จากการพูดคุยกับลูกค้าที่เป็นผูักลับมาซิ้อซ้ำยอมรับว่า ชา กาแฟมีความเข้มข้นกลมกล่อมรสชาตถูกคอ