ข้อมูลผู้ถือกรรมสิทธิเครื่องหมายการค้า

 

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล ยุสรีย์ กอดิรีย์
วันเดือนปีเกิด 7 มกราคม 2522
ภูมิลำเนา 89/34 ม.1 ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา 
หมู่เลือด กรุ๊ป O
Facebook Page: Yusree Qadiree

 

ประวัติการศึกษา

อนุบาล โรงเรียนเพ็ญสิริ จ.ยะลา
ประถม โรงเรียนบ้านตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
มัธยมต้น โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
มัธยมปลาย โรงเรียนบำรุงอิสลาม อ.ปูยุด จ.ปัตตานี และโรงเรียนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา
ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอาหรับและวรรณคดีอาหรับ มหาวิทยาลัยยัรมูก ประเทศจอร์แดน
ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีหลักสูตรอบรมอื่นๆ

หลักสูตร ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
หลักสูตร B.T.C และ A.T.C ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
หลักสูตร นักวิทยุสมัครเล่นแห่งประะเทศไทย

 

ประสบการณ์การทำงาน

2002-2004 ผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ต
2004-2006 ครูโรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
2006-2008 รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอาลาวียะห์วิทยา
2006-2008 เลขานุการมูลนิธิจันทร์เสี้ยว
2008-2008 ผู้ประกอบการร้านขายปาท่องโก๋ (แฟรนไชส์)
2008-2010 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปทูโท จำกัด (จำหน่ายตั๋วเครื่องบินและทัวร์)
2009-2009 ผู้อำนวยการโรงเรียนศานติวิทยา อ.รามัน จ.ยะลา
2010-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRD (ผลิตและจำหน่ายแบบเรียนและสื่อการเรียนรู้)
2014-ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาเชอร์สปอร์ท จำกัด (โรงงานผลิตเสื้อแฮนด์อินแฮนด์)
2016-ปัจจุบัน กรรมการสหกรณ์ซอบาบะห์ จำกัด
2016-ปัจจุบัน ผู้จัดการกองทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2017-ปัจจุบัน เลขานุการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2017-ปัจจุบัน เลขาธิการสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน
2018-ปัจจุบัน ผู้จัดการตลาดซอฮาบะห์ อ.รามัน จ.ยะลา
2018-ปัจจุบัน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮาลาบาลา คาเฟ่ จำกัด (ผู้ถือกรรมสิทธิแบรนด์)