เครื่องดื่มร้อน

เมนูเอสเพรสโซ่ สูตรฮาลาบาลา เป็นซิกเนเชอร์ของร้าน