แหล่งท่องเที่ยว

ฮาลา-บาลา นกเงือก และอัตลักษณ์แห่ง 3 จังหวัดภาคใต้ ความอุดมสมบูรณ์ของ ป่าฮาลา–บาลา ซึ่งเป็นระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่สามารถตั้งสมญานามได้ว่าเป็น “Amazon of Asian” สามารถชี้วัดด้วยการดำรงอยู่ของนกเงือก ซึ่งถือเป็นอัญมณีแห่งป่าฮาลา – บาลา ในทำนองเดียวกัน “สันติสุข” ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ที่เกิดขึ้นจากความสมดุลของระบบนิเวศน์ของผู้คนในพื้นที่ที่ถูกหลอมรวมเชื่อมโยงโดยมิติทางวัฒนธรรม หาก “สันติสุข” ในพื้นที่ขาดตกบกพร่องไป ก็สะท้อนให้เห็นว่าเกิดความผิดปกติในระบบนิเวศน์ของผู้คนในพื้นที่…การสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศน์นี้ เพื่อนำสันติสุขกลับมา จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องฟื้นคืนกลับมาโดยเร็ว

ป่าฮาลาบาลา เป็นผื่นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “อเมซอนแห่งอาเซียน” เลยทีเดียว