แฟรนไชส์

ผู้ซื้อแฟรนไชส์ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ยังไม่มีการสำรวจจริงออกมา ดังนั้นจึงไม่มีใครให้คำตอบนี้ได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบระหว่างการลงทุนด้วยตัวเองโดยลำพังกับการซื้อแฟรนไชส์ การซื้อแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จได้สูงกว่า แต่จะทำอย่างไรนั้นติดตามได้ที่เนื้อหา